Deklaracja dostępności

KLINIKA MEDYCZNA NA REYMONTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.cmreymonta.pl
Data publikacji strony internetowej: 2023-03-30. Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.08.2023

Stan Dostępności Cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 30.03.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 31.08.2023 r.

Udogodnienia i Skróty Klawiaturowe

Strona internetowa posiada udogodnienia spełniające wymagania dostępności. Udogodnienia pozwalają na:
    • włączenie strony w skali szarości
    • powiększanie i zmniejszanie fontów
    • wyświetlenie strony w kontrastowych kolorach z ciemnym tłem
    • wyświetlenie strony w kontrastowych kolorach z jasnym tłem
    • zaznaczenie wszystkich linków na stronie za pomocą podkreślenia
    • zwiększenie czytelności fontów
    • reset wszystkich zmian do ustawień początkowych

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:
    • TAB – przejście do kolejnego elementu
    • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
    • CTRL + F – wyszukaj na stronie
    • SHIFT + CTRL + + – powiększanie strony
    • SHIFT + CTRL + + – powiększanie strony
    • SHIFT + CTRL + 0 – powrót do bazowych wymiarów strony
    • ESC – anulowanie podpowiedzi

Informacje Zwrotne i Dane Kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to na adres mailowy: nzoz@cmreymonta.pl lub telefonicznie - 22 761 66 85
W zgłoszeniu podaj:
    • swoje imię i nazwisko,
    • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
    • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
    • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa Wniosków I Skarg Związanych Z Dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna

Klinika Medyczna Na Reymonta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Władysława Reymonta 12 lokal 125, 05-250 Radzymin

    1. Placówka składa się z części prawej i części lewej. Obie części znajdują się na parterze.
    2. Część prawa i Część lewa mają osobne wejścia od ul. Władysława Reymonta. Do obu wejść można wjechać wózkiem inwalidzkim. Wejścia nie posiadają schodów. Nie mają drzwi automatycznych.
    3. W obu częściach znajdują się tablice tyflograficzne. W części prawej tablica tyflograficzna znajduje się po prawej stronie rejestracji. W części lewej tablica tyflograficzna znajduje się przed wejściem do placówki po lewej stronie.
    4. Przed Placówką znajduje się parking dla pacjentów. Parking ten jest ogólnodostępny. Po drugiej stronie ulicy wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
    5. Rejestracja w części prawej i części lewej znajduje się na wprost wejścia.
    6. W rejestracji w części lewej można skorzystać z tabletu z oprogramowaniem Mównik, co ułatwi komunikację z pracownikami.  
    7. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami w części prawej znajduje się na końcu korytarza, na wprost wejścia, przy Gabinecie ginekologicznym. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami w części lewej znajduje się po lewej stronie od rejestracji, przy Gabinecie nr 6.
    8. Do placówki i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    9. W rejestracji oraz w gabinetach lekarskich POZ można skorzystać z pętli indukcyjnej.
    10. Gabinety POZ oznaczone są tabliczkami z wykorzystaniem alfabetu Braille'a.Tabliczki znajdują się na drzwiach, po prawej stronie klamki.
    11. Gabinety POZ wyposażone są w elektryczne kozetki, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
    12. Gabinet położnej wyposażony jest w elektryczny fotel ginekologiczny, dostosowany do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami.
    13.  Gabinet zabiegowy wyposażony jest w regulowany fotel do pobrań.

Informacje o możliwości skorzystania z Tłumacza Języka Migowego na miejscu lub online

W przychodni nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami

Pracownicy placówki udzielą niezbędnej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. Pomoc ta obejmuje:
    • skuteczne zarejestrowanie się na wizytę lekarską lub załatwienie sprawy innego rodzaju na terenie placówki,
    • dotarcie z parkingu do punktu docelowego w placówce,
    • pomoc w poruszaniu się po obiekcie.

Z pomocy można skorzystać:
na miejscu zgłaszając potrzebę pomocy w Rejestracji Przychodni bądź po umówieniu się,
    • telefonicznie: 22 761 66 85,
    • e-mail: nzoz@cmreymonta.pl

Logo programu Funduesze Europejskie
Logo programu Dostępność Plus

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.