Opieka psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Szczególną wagę przywiązujemy do wartości jaką jest szczęśliwa rodzina. Każdy członek rodziny jest ważnym elementem systemu rodzinnego. W rodzinie zachodzą ciągłe interakcje między jej członkami, dlatego rodzina wpływa na pojedynczego jej członka, ale też jedna osoba może oddziaływać na całą rodzinę. Jeśli relacje w systemie są nieprawidłowe lub brakuje konstruktywnej komunikacji, wtedy trudności i problemy życiowe mogą narastać i być trudne do zmiany.

W sposób naturalny najsłabszym elementem systemu rodzinnego są dzieci, dlatego my dorośli powinniśmy być szczególnie wrażliwi, gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy, takie jak.:

 • trudności szkolne,
 • trudności adaptacyjne w grupie rówieśniczej,
 • pogorszenie relacji rodzic-dziecko,
 • niepokojące zachowania, inne niż zwykle,
 • kryzys po utracie bliskiej osoby,
 • brak porozumiewania się,
 • izolowanie się od otoczenia,
 • agresja,
 • smutek, niepokój,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • nieśmiałość,
 • moczenie nocne,
 • uzależnienia,
 • związane z wiekiem dorastania,
 • nieradzenie sobie ze stresem, zmianami oraz sytuacjami kryzysowymi, itp.,

Nierozwiązane problemy dziecięce i młodzieżowe są czynnikiem ryzyka dla kształtującej się osobowości młodego człowieka oraz jego rozwoju. Aby dziecko było szczęśliwe, rozwój dziecka powinien przebiegać w sposób harmonijny we wszystkich sferach funkcjonowania: psychicznej, fizycznej, emocjonalnej oraz społecznej. Usunięcie barier rozwojowych i problemów, poprzez oddziaływania psychologiczne oraz treningi, wprowadza młodą osobę na ścieżkę zintegrowanego rozwoju, który umożliwia osiąganie optimum jej możliwości.

Oferujemy:

 • konsultacje diagnostyczne,
 • terapię indywidualną,
 • terapię rodzinną,
 • poradnictwo wychowawcze dla rodziców,
 • doradztwo osobiste i zawodowe dla młodzieży,
 • grupy psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży,
 • trening zintegrowanego rozwoju i uczenia dla dzieci.
Logo programu Funduesze Europejskie
Logo programu Dostępność Plus

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.